DŮLEŽITÉ INFO

Základní informace

Naši instruktoři mají bohaté zkušenosti s výcvikem psů. Věřte, že to s Vámi a Vašimi psy myslí dobře a snažte se dát na jejich rady. Přemýšlejte nad radami, které od instruktorů dostáváte a nebojte se o některých věcech diskutovat, abyste jim porozuměli a věděli, proč je máte dělat.

Pokud máte na výchovu nebo výcvik svého psa jiný názor než my, nebudeme se na Vás zlobit. V dnešní době je mnoho cvičáků a je jen na Vás, který pro svého psa vyberete. Pokud se Vám u nás nebude líbit a nebudou Vám vyhovovat námi nastavené podmínky práce se psy, není nic jednoduššího, než nám to říci, abychom se vyhnuli vzájemnému nepochopení a nedorozumění.

Co s sebou na cvičák

Potřebujete pevné vodítko. Neberte si tzv. flexi vodítko. Je možná dobré na procházku ale vůbec ne pro výcvik. Špatně se s ním pracuje, což budete mít možnost posoudit sami.

Potřebujete dobrý obojek. Neměl by psa škrtit, nesmí však být ani příliš volný

Do kapsy nebo do ledvinky si vezměte pamlsky, abyste psa mohli motivovat a odměňovat za správné chování. Psa před návštěvou cvičáku rozhodně nekrmte. Za prvé by měl být po jídle v klidu, což na cvičáku určitě nebude, a za druhé by měl mít trochu hlad, aby měl zájem o pamlsky. Dalším důvodem je skutečnost, že po jídle je pes většinou unavený a chce se mu spát.

Do kapsy můžete přibalit oblíbenou hračku. Ale hlavně si vezměte na cvičák dobrou náladu!

Před lekcí psa vyvenčete mimo prostory cvičáku. Pokud se přesto vyvenčí „na place“, prosím ukliďte po něm. K tomuto účelu je k dispozici lopata a vyhrazený prostor na ukládání exkrementů.

Kurz poslušnosti

Kurz poslušnosti je základní kurz, který musíte absolvovat pokud se chcete stát členy našeho klubu.

Každý z nás má jiné představy o tom, co chce se svým psem dělat. Zda chce mít jen dobře vychovaného kamaráda, či se chce psovi věnovat více, cvičit s ním, sportovat, popřípadě skládat zkoušky nebo závodit.

Pokud v průběhu kurzu zjistíte, že vás to „chytlo“, a že máte chuť dělat něco víc, řekněte to našim instruktorům. Po absolvování kurzu Vám bude nabídnuto tzv. členství na zkoušku – bude z Vás člen čekatel.

Členství bez kurzu

Pokud máte pocit, že váš pes kurz poslušnosti nepotřebuje, že svého psa dostatečně ovládáte, můžete požádat o členství bez kurzu.

Domluvíte si individuální schůzku s hlavním výcvikářem a ten spolu s ostatními výcvikáři posoudí, zda opravdu svého psa ovládáte natolik, abyste mohli nastoupit rovnou mezi pokročilé psy. Jde totiž o to, že ve výcviku pokročilých psů se vám instruktor nemůže věnovat individuálně, a pokud pes není ovladatelný, kazí se výcvik celé skupině a i samotného psa (i psovoda) to časem přestane bavit.

Pokud hlavní výcvikář uzná, že svého psa dostatečné ovládáte, bude vám nabídnuto členství na zkoušku (viz následující odstavec).

Člen čekatel

Člen čekatel má (mimo skutečnost, že nemůže hlasovat) stejná práva a povinnosti jako řádný člen. Nejde totiž jen o to chodit na cvičák a trénovat svého psa. O cvičák je třeba se starat. Během roku pořádáme jarní a podzimní brigády. Dále pak organizujeme výstavy psů, zkoušky a další akce pro veřejnost. Na všech těchto akcích je zapotřebí zajistit servis. Člen čekatel tak bude „pod drobnohledem“ a vedení klubu pak po roce zhodnotí, zda je pro klub přínosem. Pokud ano, dostane nabídnuto členství řádné.

Výcvik pro pokročilé psy

Výcvik probíhá v neděli od 10:00 hod. do cca 11:00 hod. za přítomnosti instruktora. Výcvik je určen pro pokročilé psy, kteří absolvovali základní kurz poslušnosti. Výcvik probíhá ve skupině. Součástí může být konzultace případných problémů při výcviku, eventuálně podrobnější vysvětlování metodiky výcviku – toto je třeba nahlásit instruktorovi před zahájením výcviku.

Psi budou při výcviku (pokud neurčí instruktor jinak) na vodítkách. Pokud budou chtít majitelé své psy pouštět na volno (na konci výcviku), je to pouze na jejich zodpovědnost. Pokud budete mít zájem o složení některé ze zkoušek z výkonu, informujte výcvikáře.

Individuální výcvik

Výcvik s dospělými psy, výcvik pro pokročilé psovody, kteří mají zájem se věnovat intenzivněji výcviku a eventuálně skládat zkoušky z výkonu, je možný týdnu od pondělí do pátku pod vedením instruktora nebo sám individuálně.

Obrany

Výcvik obran probíhá v areálu kynologického klubu. Výcvik obran je nadstandardní a platí se podle sjednaných podmínek vždy figurantovi.

Zkoušky

Náš klub pořádá každoročně zkoušky z výkonu (NZŘ, MZŘ, KJ ČR), kterých se mohou zúčastnit i psi bez průkazu původu (PP). Tito psi musí být zaregistrováni na Českém kynologickém svazu (ČKS). Bude jim vystavena výkonnostní knížka kam se zapisují všechny zkoušky. Informace o registraci psů bez PP, včetně žádosti o registraci naleznete na webových stránkách ČKS -zde.

Zkoušky se mohou zúčastnit i psovodi se svými psy, kteří nejsou členy našeho klubu, musí však být registrováni v jiném klubu (klubu svého plemene nebo jiného kynologického klubu). V době konání zkoušek je potřeba toto potvrzení doložit.

Poradna

Pokud máte problém se svým psem a chcete poradit, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Domluvíme si individuální schůzku, na které Vám pomůžeme vyřešit problém nebo doporučíme další postup nápravy chování Vašeho psa. Problémovým psům se však z časových důvodů nemůžeme v našich podmínkách věnovat ve dny, kdy se koná výcvik. Děkujeme za pochopení.

Návštěva cvičáku mimo standardní výcvik

Členové klubu (řádní i čekatelé) a jejich hosté, tedy ti, kteří mají zaplacené stanovené příspěvky, si mohou přijít zacvičit nebo pohrát do oploceného prostoru cvičáku prakticky kdykoliv. Samozřejmě za předpokladu, že je plac volný a nikdo na něm zrovna netrénuje. Pokud se sejde náhodou více zájemců, je bezpodmínečně nutná dohoda přítomných, abychom jeden druhému nekazili výcvik, popřípadě aby na place nedocházelo k šarvátkám mezi psy bez dohledu instruktorů.

Důležitá informace!!!

Pokud máte malé děti a berete je sebou na cvičák, uvědomte si, že je na place v době socializace hodně psů, kteří se během hry rozdovádí a mohli by Vaše děti třeba neúmyslně porazit, eventuálně jinak zranit. Na cvičáku jsou také překážky pro psy, které nejsou vhodné na hry dětí. Pokud na ně Vaše děti přesto lezou, hrozí jim nebezpečí úrazu a rodiče si za zodpovídají sami.

Z důvodů bezpečnosti Vašich dětí proto doporučujeme aby zůstaly v době her a výcviku štěňat za plotem, popřípadě za zábradlím u chaty a dívaly se na řádění psů z bezpečné vzdálenosti.

Pokud přes toto naše upozornění vezmete své děti na plac mezi psy, berete na sebe plnou zodpovědnost a nesete případné následky úrazu Vašich dětí.

Neberte to nijak ve zlém, ale naši instruktoři se věnují Vám a Vašim psům, a není v jejich silách hlídat Vaše děti.